מערכות סולאריות ביתיות – אילו סוגים קיימים

מערכות סולאריות ביתיות – אילו סוגים קיימים

בשנים שחלפו עלויות האנרגיה, בהתמקדות על דלק ואף על חשמל, הלכה ונסקה בשיעור ניכר, אף עבור צרכן תעשייתי ומסרי גדול ואף עבור הצרכן הביתי. כאשר עסקינן הודות התקנת מערכת סולארית ביתית, כי אז בדרך כלל מדובר במערכת פוטו – וולטאית, המערכות התרמו – סולאריות הן מערכות גדולות מאוד להפקה של מספר מגה – וואטים של חשמל ולא דבר מה שניתן להתקין על גג. בשל כך, מעבר לחלוקה הכללית של סוגי מערכות סולאריות לפוטו – וולטאיות ולתרמו – סולאריות, בוודאי נדרש להיכנס לעומק של הדברים מן ההיבט של הטכניקה הפוטו – וולטאית וסוגי המערכות אשר יש בנמצא בתוך דרך זאת.

מערכות סולאריות ביתיות – אילו סוגים קיימים ?

מן ההיבט של בחינת סוגים פונקציונאליים של  מערכות סולאריות פוטו – וולטאיות, יש מערכות המייצרות חשמל שבו בעל המערכת – בית פרטי או מפעל לדוגמה – עושה שימוש באופן ישיר בחשמל המיוצר או אוגר אותו לעת שונה, קיימות מערכות אשר רובן במדינת ישראל, שבהן החשמל הסולארי כולו מועבר לרשת החשמל הראית והחשמל נמכר בעצם לחברת חשמל בעד עלות ייצור מיוחדת. קיימות מערכות סולאריות לאגירת חשמל עבור עת של חירום, מערכות קטנות מאוד לאספקת חשמל לאלתר וכן ישירה למתקנים קטנים כמו למשל – אנטנה, תא של טלפון וכיוצא בזאת.

הסוגים המובילים של מערכות סולאריות פוטו – וולטאיות על פי רשות החשמל הינם  –

  • מערכות ביתיות – עלות של ייצור גבוהה באופן יחסי עבור מערכות סולאריות מסחריות, תפוקת חשמל של עד 15 קילו-וואט. ייצור של עד 4 קילו-ואט , עד 18,000 ש"ח לשנה, פטור ממס הכנסה על הרווחים ממכירת החשמל. 4 קילו-וןואט דורש כחמישים מטר רבוע של גג פנוי ואף מערכת של 15 קילו-וואט שטח גג פנוי של כ- מאה שמונים מטר רבוע.
  • מערכת מסחרית בינונית – מדובר במערכות שאפשר להבחין בהן על גבי גג תעשייתי, מסחרי וכיוצא בכך. מערכות שיכולות להפיק עד חמישים קילו-וואט חשמל, צורכות כ- שש מאות מטר רבוע של גג פנוי לכל חמישים קילו-וואט. ניתן לעשות שימוש באופן ישיר בחשמל ואת העודף למכור לחברת החשמל בעד עלות מיוחדת.

כתוב/כתבי תגובה